Producătorii agricoli vor primi un atestat de producător şi un carnet de comercializare a produselor

INFORMARE

Privind modul de desfăşurare a activităţilor economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse, în conformitate cu prevederile Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

producatori agricoli

Prin Legea nr. 145/2014 au fost stabilite noi măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, respectiv modul de desfăşurare a activităţii economice, de valorificare de către producătorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse.

Conform prevederilor acestei legi, producătorii agricoli, persoane fizice, vor primi un atestat de producător şi un carnet de comercializare a produselor, după verificarea datelor din registrul agricol cu privire la existenţa suprafeţelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicită elibrarea atestatului de producător şi după verificarea faptică a existenţei suprafeţelor de teren şi a produselor supuse comercializării.

 

ATESTATUL DE PRODUCĂTOR se eliberează de către primar în termen de 5 zile lucrătoare de la data solicitării, cu avizul consultativ eliberat de Camera Agricolă Judeţeană Ilfov.

Exercitarea activităţilor de comerţ cu ridicata sau comerţ cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

 

ATESTATUL DE PRODUCĂTOR ESTE VALABIL UN AN CALENDARISTIC DE LA DATA EMITERII şi se vizează SEMESTRIAL la cererea titularului. Valoarea atestatului este de 60 de lei şi se achită în două tranşe a câte 30 de lei, prima la eliberarea atestatului şi a doua la prelungirea vizei.

 

Atestatul de producător îşi încetează valabilitatea în următoarele cazuri:

  1. a)la expirarea termenului pentru care a fost eliberat;
  2. b)în caz de deces al titularului;
  3. c)la solicitarea titularului.

 

În situaţia pierderii/distrugerii/furtului atestatului de producător, titularul acestuia este obligat să anunţe în termen de 24 de ore unitatea de poliţie cea mai apropiată, precum şi autoritatea emitentă, care poate emite, la cerere, un duplicat cu aceeaşi valabilitate cu a atestatului iniţial, operând menţiunea corespunzătoare în Registrul pentru evidenţa atestatelor de producător.

 

            Se interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare.

 

PRODUSELE AGRICOLE VOR PUTEA FI VÂNDUTE DOAR PRINTR-O FILĂ DIN CARNETUL DE COMERCIALIZARE.

Comerţul cu ridicata sau comerţul cu amănuntul a produselor agricole obţinute în ferma/gospodăria proprie de către producătorii agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător se realizează în baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.

Legea nr. 145/2014 interzice vânzarea produselor cumpărate de la terţe persoane în baza carnetului de comercializare. Astfel, produsele cumpărate de la țărani nu vor mai putea fi revândute.

 

Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizează exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum şi pentru produse apicole.

Prima filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care conţine datele privind identitatea producătorului agricol ca titular şi, după caz, a soţului/soţiei, rudelor/afinilor de gradul I, informaţiile privind suprafeţele cultivate şi structurile corespunzătoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, viţă-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masă, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care să reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi producţiile estimate a fi destinate comercializării, este semnată de primar şi rămâne nedetaşabilă la carnet.

 

REGIMUL DE UTILIZARE A FILELOR DIN CARNETUL DE COMERCIALIZARE A PRODUSELOR DIN SECTORUL AGRICOL ESTE URMĂTORUL:

  1. a)primul exemplar se înmânează cumpărătorului;
  2. b)al doilea exemplar se păstrează de vânzător;
  3. c)al treilea exemplar se păstrează la carnet.

 

 Carnetele utilizate, conţinând al treilea exemplar al filelor, SE RESTITUIE LA PRIMĂRIILE CARE AU EMIS CARNETUL, în termen de 15 zile lucrătoare de la data utilizării ultimei file a acestora.

 

Cum vor fi transportate produsele achiziționate de la producătorii agricoli

 

Cât timp transportă produsele achiziţionate pe baza carnetului de comercializare, cumpărătorul trebuie să deţină fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, cu excepţia achiziţiei acestor produse din pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante.

În cazul transportului de produse agricole efectuat de către producătorii agricoli persoane fizice de la locul de deţinere la locul de comercializare, aceştia completează o filă din carnetul de comercializare a produselor agricole, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate.

Această filă constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii mărfii, precum şi al eventualelor retururi ale produselor necomercializate. Totuși, această obligație nu se aplică transportului produselor agricole proprii de la locul de producţie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. În acest caz, producătorii agricoli trebuie să deţină documentul de identitate şi atestatul de producător.

Prevederile referitoare la regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare se aplică pentru orice fel de vânzare de produse agricole, în orice cantitate şi structură sortimentală, indiferent de calitatea cumpărătorului, respectiv persoana fizică sau persoana juridică, cu excepţia exercitării actului de comerţ cu amănuntul în pieţe agroalimentare, târguri şi pieţe ambulante, pentru care producătorul agricol are obligaţia să înscrie, la sfârşitul fiecărei zile, în fila din carnetul de comercializare completată pentru transportul produselor de la locul de deţinere la locul de comercializare, care sunt produsele agricole şi cantităţile vândute în ziua respectivă.

 

În situaţia pierderii/distrugerii/furtului carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, titularul/utilizatorul acestuia este obligat să anunţe în termen de 24 de ore unitatea de poliţie cea mai apropiată, precum şi autoritatea emitentă, care poate emite la cerere un alt carnet, operând menţiunea corespunzătoare în Registrul de evidenţă a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol.

 

Care vor fi contravențiile

În cazul în care carnetul de comercializare a produselor agricole este utilizat necorespunzător, fapta este sancționată cu o amendă de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoanele fizice.

Dacă un cumpător transportă produsele achiziţionate de la producători agricoli, fără fila din carnet care justifică provenienţa mărfii, el poate fi amendat cu:

  • 200 – 1.000 de lei, persoanele fizice,
  • 000 – 10.000 de lei şi confiscarea cantităţilor de produse din sectorul agricol transportate, persoanele juridice.

În cazul în care producătorii agricoli persoane fizice transportă produsele agricole de la locul de deţinere la locul de comercializare, fără să completeze o filă în carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzător cantităţilor transportate de producătorul agricol şi structurii sortimentelor transportate, el va fi amendat cu sume de la 3.000 de lei până la 4.000 de lei.

Pentru neafişarea etichetei de produs, care conţine informaţii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obţinerii produsului şi preţul de vânzare, amenzile variază de la 100 de lei până la 300 de lei.

Sunt amendate cu sume între 15.000 de lei și 22.500 de lei activităţile de valorificare a produselor agricole proprii şi de exercitare a comerţului cu aceste produse de către persoanele fizice care nu deţin un atestat de producător valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, şi care nu sunt produse în ferma proprie.

Producătorii care vând alte produse agricole decât cele din producţie proprie, în baza carnetului de comercializare, riscă amenzi de la 7.500 de lei la 15.000 de lei.

Sumele provenite din toate aceste amenzi vor deveni venit integral la bugetele locale.

 *Preluare din Adevărul ilfovean

 

 

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.