Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport şi dotarea acestora – Şcoala Gimnazială nr 1, Oraş Buftea, județul Ilfov

Unitatea Administrativ Teritorială Oraş Buftea anunță începerea activității proiectului “Extindere cu săli de clasă, anexe, sală de sport şi dotarea acestora – Şcoala Gimnazială nr 1, Oraş Buftea, județul Ilfov”, cod MySMIS 122438. Proiectul se implementează prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Programul Operațional Regional 2014-2020.


UAT Buftea în calitate de beneficiar, a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management, iar la nivel regional cu Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii de Dezvoltare Bucureşti-Ilfov, în calitate de organism intermediar.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea condițiilor din unitatea de învățământ Şcoala Gimnazială nr. 1 din Oraşul Buftea, jud. Ilfov, în vederea creşterii performanțelor elevilor şi reducerii abandonului şcolar.

Scopul proiectului este modernizarea infrastructurii existente prin extinderea şcolii cu un nou corp ce va cuprinde anexe specifice sălilor de sport (vestiare, grupuri sanitare, depozit materiale sportive), cameră centrală termică, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități şi grupuri sanitare pentru elevi, două Săli de clasă, sală de şedințe, astfel încât această investiție să conducă la: Îmbunătățirea şi extinderea infrastructurii educației în mediul urban; Asigurarea egalității de şanse prin accesul la educație al persoanelor cu dizabilități şi al grupurilor defavorizate cât şi al celor cu probleme de ordin social; Prevenirea abandonului şcolar; Achiziționarea de echipamente educative moderne, inclusiv echipamente IT şi mobilier adecvat procesului educațional; Asigurarea spațiilor pentru serviciile de consiliere şi orientare şcolară; Asigurarea realizării personale, a stării de sănătate şi a participării populației la educație; Asigurarea de laboratoare şi ateliere performante; Dezvoltarea spiritului comunitar la elevi. Astfel, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific 10.1 al Axei Prioritare 10 şi anume: Creşterea gradului de participare la nivelul educației timpurii şi învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Rezultatele planificate pun accent pe dezvoltarea unității de infrastructură educațională modernizată şi dotată.
Scopul specific al proiectului constă în: Extinderea şcolii cu un nou corp ce va cuprinde anexe specifice sălilor de sport (vestiare, grupuri sanitare, depozit material sportive), cameră centrală termică, grup sanitar pentru persoane cu dizabilități şi grupuri sanitare pentru elevi, două săli de clasă, sală de şedințe; Extinderea şcolii cu o sală de sport până la o suprafață de 463 mp necesară pentru bună desfăşurarea a orelor de educație fizică; Creşterea nivelului de pregătire a elevilor Școlii gimnaziale nr. 1, Oraşul Buftea, Județul Ilfov prin asigurarea facilităților necesare pentru programele de tip “Şcoală după şcoală”/“A doua şansă” şi implementarea acestora în cadrul şcolii până la finalul proiectului.

Proiectul se va derula în Buftea, Aleea Scolii nr. 1, județul Ilfov, cod poştal 070000, România în perioada 18.03.2019-30.10.2021, cu valoarea totală de 5.446.977,82 lei din care finanțare nerambursabilă (FEDR) 4.357.582,26 lei și 980.456 lei de la bugetul de stat.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.