Cresc taxele locale la Buftea! Află cine și cât va plăti

Cresc taxele locale

EXEMPLU: Pentru o casă construită din BCA sau cărămidă, având o suprafață desfășurată de 100 metri pătrați, fără instalații (fără canalizare), impozitul este 127,65 lei/an. Aceeași casă, racordată la sistemul de canalizare, va avea un impozit anual de 215 de lei.

cod-fiscal

 

În conformitate cu prevederile Codului fiscal, în urma racordării la rețeaua locală de apă și canal, automat cresc și taxele locale. Astfel, legiuitorul a definit două categorii principale, conform Articolului 251 din Titlul 9, Capitolul 2 al Codului fiscal în vigoare:

 

*Clădire cu instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire

*Clădire fără instalaţie electrică, de apă, de canalizare şi de încălzire

 

Trebuie știut că aceste modificări se realizează independent de voința Primăriei Buftea sau a Consiliului Local Buftea, fiind obligatorii și impuse de reglementările Codului Fiscal.

 

ART. 251 Calculul impozitului pentru persoane fizice

(1) În cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de impozitare de 0,1% la valoarea impozabilă a clădirii.

(2) În cazul unei clădiri care are pereţii exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valoarea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.

(3) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimate în metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare, exprimată în lei/mp, din tabelul următor:

 

TIPUL CLĂDIRII

 

 

 

 

 

 

VALOAREA IMPOZABILĂ

– lei/mp –

Clădire cu instalaţie

electrică, de apă,

de canalizare şi de

încălzire

(condiţii cumulative)

Clădire fără

instalaţie electrică,

de apă, de canalizare

şi de încălzire

 

012
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic669397
B. Clădire cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic182

 

 

 

 

 

114

 

 

 

 

 

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic114

 

 

 

 

 

102

 

 

 

 

 

D. Clădire-anexă cu pereţii exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic68

 

 

 

 

 

45

 

 

 

 

 

E. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

75% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

F. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol şi/sau la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la lit. A – D50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

 

50% din suma care

s-ar aplica clădirii

 

 

 

 

 

 

(4) Suprafaţa construită desfăşurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafeţelor secţiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafeţele podurilor care nu sunt utilizate ca locuinţă şi suprafeţele scărilor şi teraselor neacoperite.

(5) Valoarea impozabilă a clădirii se ajustează în funcţie de rangul localităţii şi zona în care este amplasată clădirea, prin înmulţirea valorii determinate conform alin. (3) cu coeficientul de corecţie corespunzător, prevăzut în tabelul următor:

 

Zona în cadrul

localităţii

Rangul localităţii
   0   I  II  III   IV   V
A 2,60 2,50 2,40 2,30  1,10 1,05
B 2,50 2,40 2,30 2,20  1,05 1,00
C 2,40 2,30 2,20 2,10  1,00 0,95
D 2,30 2,20 2,10 2,00  0,95 0,90

 

(6) În cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri şi 8 apartamente, coeficientul de corecţie prevăzut la alin. (5) se reduce cu 0,10.

(7) Valoarea impozabilă a clădirii, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (6), se reduce în funcţie de anul terminării acesteia, după cum urmează:

  1. a) cu 20%, pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă;
  2. b) cu 10%, pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani şi 50 de ani inclusiv, la data de 1 ianuarie a anului fiscal de referinţă.

(8) În cazul clădirii utilizate ca locuinţă, a cărei suprafaţă construită depăşeşte 150 de metri pătraţi, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1) – (7), se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 metri pătraţi sau fracţiune din aceştia.

(8^1) În cazul clădirii la care au fost executate lucrări de renovare majoră, din punct de vedere fiscal, anul terminării se actualizează, astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care a fost efectuată recepţia la terminarea lucrărilor. Renovarea majoră reprezintă acţiunea complexă care cuprinde obligatoriu lucrări de intervenţie la structura de rezistenţă a clădirii, pentru asigurarea cerinţei fundamentale de rezistenţă mecanică şi stabilitate, prin acţiuni de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, precum şi, după caz, alte lucrări de intervenţie pentru menţinerea, pe întreaga durată de exploatare a clădirii, a celorlalte cerinţe fundamentale aplicabile construcţiilor, conform legii, vizând, în principal, creşterea performanţei energetice şi a calităţii arhitectural-ambientale şi funcţionale a clădirii. Anul terminării se actualizează în condiţiile în care, la terminarea lucrărilor de renovare majoră, valoarea clădirii creşte cu cel puţin 25% faţă de valoarea acesteia la data începerii executării lucrărilor.

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.