Adoptă un câine, salvează un suflet!

Tot ce trebuie să știi despre câinii fără stăpân, adopția lor și funcționarea adăpostului pentru câini din Buftea. Adoptă un câine!

Copy of noiembrie 2015 Nikon 159

În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.155/2001, privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân, cu modificările și completările ulterioare, Consiliul local are obligaţia de a înfiinţa serviciul specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul localităţii, de a amenaja adăposturi publice pentru câinii fără stăpân şi de a finanţa activitatea acestora din fonduri proprii, în funcţie de necesităţi.

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buftea a fost înfiinţat în subordinea Direcţiei Taxe şi Impozite Locale din cadrul Primăriei orașului Buftea, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 20/26.02.2013, conform căreia s-a aprobat modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a numărului de personal ce aparţin aparatului de specialitate al Primarului oraşului Buftea.

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buftea acţionează în interesul comunităţii locale şi răspunde faţă de modul în care se organizează, coordonează şi controlează gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Buftea.

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buftea a fost înfiinţat sub denumirea de compartiment pentru gestionarea animalelor fără stăpân din oraşul Buftea organizat in cadrul Primăriei orașului Buftea începand cu data de 01.03.2013, în baza Hotararii Consililui Local nr. 20 din 26.02.2013 prin care a fost modificată organigrama aparatului de specialitate al Primarului. În prezent este constituit sub denumirea Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buftea, conform Hotărârii Consiliului local al oraşului Buftea nr.52/30.04.2015.

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buftea urmăreşte reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, precum şi prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor.Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buftea urmăreşte reducerea numărului de câini fără stăpân, ameliorarea sănătăţii şi bunăstării câinilor din adăposturi, stoparea înmulţirii necontrolate a câinilor de rasă comună, prevenirea abandonului şi al pierderii câinilor, facilitarea recuperării câinilor pierduţi, reducerea apariţiei rabiei şi a altor zoonoze, reducerea riscurilor asupra sănătăţii oamenilor, precum şi prevenirea agresivităţii asupra oamenilor şi animalelor.

Copy of noiembrie 2015 Nikon 151

Serviciul specializat pentru gestionarea cânilor fără stăpân Buftea va captura câinii în următoarea ordine:

 1. a) câinii care circulă liber, fără însoţitor, din preajma şcolilor, grădiniţelor, locurilor de joacă pentru copii, parcurilor, pieţelor publice;
 2. b) câinii care circulă liber, fără însoţitor, în toate locurile publice decât cele prevăzute la lit. a);

c)câinii care circulă liber, fără însoţitor, în zonele periferice ale localităţii;

 

La capturarea, manipularea, încărcarea câinilor fără stăpân în autovehicule şi transportul acestora se interzic următoarele:

 1. a) lovirea, rănirea, mutilarea în orice mod a câinilor;
 2. b) manipularea acestora într-un mod care le provoacă dureri sau suferinţe inutile;
 3. c) împuşcarea cu arma cu tranchilizant sau cu sarbacana a câinilor aflaţi în custi sau imobilizaţi în lanţ;
 4. d) capturarea câinilor care nu sunt foarte agresivi, nu sunt suspecţi de a fi turbaţi sau nu sunt situaţi în spaţii inaccesibile, prin administrare de la distanţă a medicamentelor stupefiante şi psihotrope;
 5. e) transportarea câinilor fara custi individuale de transport;
 6. f) transportarea câinilor în mijloace de transport neventilate corespunzător.

 

Proprietarii care constată dispariţia câinelui sau care sunt anunţaţi de personalul pentru gestionarea câinilor fără stăpân din orașul Buftea, că animalul se afla în custodia lor, au obligaţia sa se prezinte la adăpostul public din orașul Buftea, să revendice şi să preia câinii pe care îi deţin, in termen de maxim 7 zile de la data anuntului.

În vederea recuperării câinilor revendicaţi, proprietarii vor achita contravaloarea sumelor cheltuite pe perioada staţionarii acestora în adăpostul public din orașul Buftea, în cuantumul stabilit prin hotărâre a Consiliului Local a orașului Buftea. Achitarea sumelor de către deţinători se va face inainte de recuperarea cainelui revendicat din adăpostul public.

In termen de 14 zile lucrătoare, câinii capturaţi şi înregistraţi în evidenţele adăpostului public din orașul Buftea, pot fi revendicaţi sau adoptaţi după cum urmează:

 1. a) în primele 7 zile lucrătoare de la data înregistrării în evidenţele adăpostului public din orașul Buftea, câinii pot fi revendicaţi de către proprietari;
 2. b) după expirarea termenului prevăzut la lit. a) şi până la expirarea termenului de 14 zile lucrătoare, câinii pot fi revendicaţi sau adoptaţi de către persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, în condiţiile prezentului regulament;
 3. c) Încredinţarea câinilor spre revendicare şi adopţie se face numai după ce aceştia au fost consultaţi de către medicul veterinar de liberă practică, contractat în condiţiile legii, deparazitaţi, vaccinaţi antirabic, sterilizaţi şi identificaţi prin microcipare.
 4. d) Revendicarea şi adopţia câinilor din adăpostul public din orașul Buftea de către solicitanţi se fac pe baza unei declaraţii-angajament, al cărei model este prevăzut în Anexa nr. 2 şi Anexa nr.3, din prezentul regulament.

Personalul serviciului pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buftea are obligatia sa se asigure ca adopţia câinilor din adăpostul public se face cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

 1. a) prezentarea de către adoptator a dovezii spaţiului din care să rezulte condiţiile corespunzătoare de creştere şi adăpostire a câinilor;
 2. b) prezentarea de către adoptator a dovezii resurselor materiale pentru creşterea şi întreţinerea câinilor;
 3. c) prezentarea de către adoptator a acordului asociaţiilor de proprietari sau, după caz, al vecinilor, în cazul adoptării a mai mult de 2 câini;
 4. d) înregistrarea, imediat după adopţie, a câinilor în Registrul de evidenţă a câinilor cu stăpân

Copy of noiembrie 2015 Nikon 148

Câinii fără stăpân din adăpostul public a orașul Buftea pot fi revendicati pe toata perioada de staţionare în adăpostul public. În perioada celor 14 zile lucrătoare de staţionare a câinelui fără stăpân în adăpostul public, proprietarul care revendică are prioritate în faţa persoanei care intenţionează să adopte acelaşi câine, chiar şi în cazul în care cererea de adopţie este anterioară cererii de revendicare.

După expirarea primelor 7 zile lucrătoare de staţionare a cainelui în adăpostul public a orașului Buftea, în cazul în care câinele nerevendicat a fost deja adoptat, proprietarul are dreptul să recupereze câinele de la adoptator dacă dovedeşte că a fost în imposibilitate de a introduce cererea de revendicare în primele 7 zile lucrătoare.

Începând cu a 8-a zi de staţionare a câinilor fără stăpân în adăpost, aceştia pot fi adoptaţi la distanţă de către persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. Adopţia la distanţă se realizează prin completarea unei declaraţii – angajament.

Serviciul pentru gestionarea câinilor fără stăpân Buftea are obligaţia de a raporta trimestrial Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor a judeţului Ilfov, numărul de câini capturaţi, revendicaţi, adoptaţi, adoptaţi la distanţă, menţinuţi în adăpostul public şi eutanasiaţi.

*Preluare din Adevărul ilfovean – februarie 2016

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.